Παιδοδοντία

Η Παιδοδοντία είναι ο κλάδος εκείνος της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την παρακολούθηση της υγείας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας των παιδιών και των εφήβων.
 
Τα δόντια των παιδιών (νεογιλά) παρουσιάζουν αρκετές διαφορές από τα δόντια των ενηλίκων και επιπλέον  η στοματική κοιλότητα των παιδιών βρίσκεται σε συνεχή μεταβολή, καθώς το παιδί αναπτύσσεται και τα παιδικά δόντια πέφτουν δίνοντας τη θέση τους στα μόνιμα. Το πιο σημαντικό απ’ όλα, όμως, είναι ότι το ίδιο το παιδί περνάει συνεχώς σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης και ικανοτήτων, αντίληψης του κόσμου γύρω του και συνειδητοποίησης του εαυτού του.
Στο ιατρείο μας, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη, στην  απόκτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και  σωστών συνηθειών στοματικής υγιεινής. Γι’ αυτό φροντίζουμε :


•    Την εκμάθηση σωστού τρόπου βουρτσίσματος στα παιδιά
•    Την παροχή κατάλληλων οδηγιών στους γονείς ώστε να μπορούν να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος των δοντιών
•    Την παροχή συμβουλών για σωστή διατροφή
•    Tην ένταξη του παιδιού σε ένα προληπτικό πρόγραμμα παρακολούθησης  των δοντιών με τακτικές φθοριώσεις και καλύψεις οπών-σχισμών στα πρώτα μόνιμα δόντια (προληπτικά σφραγίσματα)
•    Tην αντιμετώπιση τερηδόνας νεογιλών και μονίμων δοντιών- Σφραγίσματα
•    Tην αντιμετώπιση τραυμάτων δοντιών
•    Tην ορθοδοντική παρακολούθηση σε συνεργασία με την υπεύθυνη συνάδελφο για την ορθοδοντική φροντίδα.

Φθορίωση

Συνιστάται συνήθως να γίνεται κάθε 6 μήνες στο ιατρείο. Με την τοπική εφαρμογή φθορίου πετυχαίνουμε την επανασβεστίωση των δοντιών, δηλαδή συμβάλλουμε στην αποκατάσταση κάποιας μικρής τερηδονικής βλάβης που βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, χωρίς τη χρήση τροχού. Αν η βλάβη προχωρήσει σε επόμενο στάδιο, χρειάζεται να γίνει σφράγισμα για να αναχαιτιστεί η τερηδόνα.  

Προληπτικά σφραγίσματα (Sealant)

Οι πρώτοι μόνιμοι τραπεζίτες εμφανίζονται στο στόμα των παιδιών στην ηλικία των 6 ετών και δεν αλλάζουν ξανά. Για το λόγο αυτό προστατεύουμε αυτά τα σημαντικά δόντια με ένα λεπτό στρώμα λευκού σφραγίσματος, το οποίο έρχεται και καλύπτει τις αύλακες και τα βοθρία του δοντιού, όλες δηλαδή τις επιφάνειες όπου παγιδεύονται οι τροφές και ξεκινάει η τερηδόνα. Είναι μια απλή, γρήγορη διαδικασία, που γίνεται χωρίς τη χρήση τροχού και παρέχει σημαντική προστασία.